ANTALYA KEMER İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü - 2021/2 No'lu Genelge (Alanya'da Yamaç Paraşütü Kullanımı Hk.)

 İl Yazı İşleri Müdürlüğü - 2021/2 No'lu Genelge (Alanya'da Yamaç Paraşütü Kullanımı Hk.)

16.06.2021

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü  

Sayı: E-87674903-010.06.01-20138 


                                                                                        16.06.2021


Konu: 2021/2 Sayılı Genelge
          (Alanya'da Yamaç Paraşütü Kullanımı Hk.)  


GENELGE (2021/2)    

Sahip olduğu doğal güzellikleri ile alternatif turizmin önemli merkezlerinden biri olan Alanya ilçesi, gelişen turizm alt yapısı ile zengin bir turizm potansiyeline sahip olmakla birlikte, coğrafi yapısı ve iklim koşulları sebebiyle doğa sporları için de eşsiz bir rotadır. Buna paralel olarak, tercih edilen sporlar arasında önemli bir yere sahip olan yamaç paraşütü kullanımının, Alanya'da son yıllarda hızla artması sebebiyle, Alanya ilçemizde konuyla ilgili uyulacak kurallara ilişkin, Valiliğimizce düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1- AMAÇ
Alanya ilçesinde yapılacak yamaç paraşütü uçuş faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
2- KAPSAM
Alanya ilçesinde yapılacak ticari, amatör, eğitim, festival, gösteri, etkinlik vb. yamaç paraşütü uçuş faaliyetlerinin standartlarını ve uçuş prensiplerini, bu uçuşların belirlenen standart ve prensiplere uygun olarak emniyetli bir şekilde yapılmasına ilişkin esaslar ile bu faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşların görevleri, yetkileri ve çalışma usullerini kapsar.
3- HUKUKİ DAYANAK
  1- T.C. Anayasasının 48'inci maddesi
  2- 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu
  3- 5442 sayılı İl İdare Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (Ç) bendi, 11'inci maddesinin (C) bendi ile 66'ncı maddesi
  4- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi
  5- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 33'üncü maddesi
  6- 23.02.2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
4- CEZAİ HÜKÜMLER
Uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esaslar ekte yer almakta olup belirlenen kurallara aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli cezai işlemler yapılacaktır.
5- YÜRÜRLÜK
Bu genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
6- YÜRÜTME
Bu genelge hükümlerini Antalya Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) ve Alanya Kaymakamlığı yürütür.  


Ersin YAZICI
Vali   

 

ALANYA'DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ KULLANIMINA İLİŞKİN 2021/2 SAYILI GENELGE EKLERİ ;            

alanya_yamac_pasasutu_genelge_eki.pdf (antalya.gov.tr)

Arslanbucak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No9 Kemer/ANTALYA 07980 - 0 242 814 34 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.